Elektroniczne postępowanie upominawcze

Miło nam  poinformować, że od początku kwietnia Kancelaria VIS LEGIS ma możliwość kierowania spraw w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego przewidujące możliwość dochodzenia roszczeń pieniężnych w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Nowe uregulowania prawne zostały wprowadzone w celu uproszczenia i przyspieszenia postępowania sądowego. Wprowadzone zmiany pozwoliły na uzyskanie w okresie 8 miesięcy przez Kancelarię VIS LEGIS przeszło 1600 nakazów zapłaty na zlecenie swych klientów. Średni czas oczekiwania na nakaz zapłaty w EPU wynosi 2 miesiące.