Zespół

MACIEJ ŁAPKA – założyciel kancelarii

Radca prawny Maciej Łapka ukończył w 2006 roku stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbył aplikację radcowską oraz złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Podczas odbywania aplikacji ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno jako prawnik in-house w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. jak również w ramach Kancelarii Radców Prawnych świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarczy oraz osób fizycznych. Dotychczasowa praktyka obejmowała między innymi sporządzanie projektów umów, negocjacje z kontrahentami, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, dochodzenie należności, przygotowywanie projektów aktów korporacyjnych, zakładanie i likwidację spółek czy też usługi w zakresie relacji inwestorskich (między innymi obsługa systemów ESPI i EBI). Dzięki bogatemu doświadczeniu we współpracy z małymi oraz dużymi przedsiębiorcami usługi świadczone w ramach Kancelarii wykonywane są zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i specyfiką ich działania.

ARTUR PRYMICZ – założyciel kancelarii

Radca prawny Artur Prymicz ukończył w 2004 roku stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbył aplikację radcowską zakończoną złożonym egzaminem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii, a później jako prawnik in-house w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. Reprezentował zagraniczne podmioty, w tym fundusze sekurytyzacyjne w postępowaniach przetargowych pakietów wierzytelności bankowych. Dotychczasowa praktyka obejmowała między innymi sporządzanie projektów umów, negocjacje z kontrahentami, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, dochodzenie należności, przygotowywanie projektów aktów korporacyjnych, zakładanie i likwidację spółek, prowadzenie badań Due Dilligence pakietów wierzytelności bankowych, przygotowywanie emisji obligacji.

MICHAŁ TELMA– współpracownik

Radca prawny Michał Telma ukończył studia prawnicze w 2002 roku na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, gdzie złożył również egzamin radcowski. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz w instytucji kultury, a także w kancelarii radców prawnych świadcząc pomoc prawną na rzecz jednostek administracyjnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Posiada również doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością oraz uprawnienia audytora wewnętrznego, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2001. Dotychczasowa praktyka obejmowała, między innymi, sporządzanie projektów umów, sporządzanie projektów dokumentów i uregulowań wewnętrznych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001-2001, w tym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.