Wszystkie posty

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 19 - Maj - 2015

Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie w dniu 19 maja 2015 roku w sprawie III CZP 114/14 podjął uchwałę zgodnie z którą szkodą w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu. Podjęta uchwała wyjaśnia dotychczasowe wątpliwości składów orzekających jak daleko sięga odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę, którą to odpowiedzialność jest ściśle związana z pojęciem „uprawy rolnej” nie zdefiniowanego w żadnej  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 6 - Maj - 2015

W dniu 22 kwietnia 2015 roku Sąd Najwyższy w sprawie o podział majątku wspólnego rozpoznał zagadnienie prawne – czy prawo odrębnej własności lokalu nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, wskutek przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 12 - Wrzesień - 2014

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria Radców Prawnych „Vis Legis” Maciej Łapka & Artur Prymicz S.C. w ramach uczestnictwa w programie Niebieski Parasol 2014 pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego od 22 do 26 września br. bezpłatnie pomoże wszystkim potrzebującym pomocy profesjonalnego prawnika w oddziale Kancelarii w Kłodzku, przy ul. Okrzei 4. Oddział Kancelarii Radców Prawnych „Vis Legis” Maciej Łapka & Artur Prymicz S.C. jest jedyną kancelarią biorącą udział w programie Niebieski Parasol 2014 na  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 18 - Lipiec - 2014

W dniu 12 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę na mocy której przesądził prawo kierowców w transporcie międzynarodowym do ryczałtu za noclegi spędzone w kabinie samochodu. Zgodnie z tezą podjętej uchwały „zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 23 - Czerwiec - 2014

W dniu 18 czerwca 2014 roku w tygodniku Euroregio Glacensis numer 25/2014 ukazał się artykuł prasowy pt. Środki obrony w egzekucji sądowej: skarga na czynności komornika autorstwa radcy prawnego Artura Prymicza. Skarga na czynności komornika jest podstawowym środkiem prawnym mającym na celu obronę przed nieprawidłowymi czynnościami komornika. Zgodnie z przepisem art. 767 § 1 kpc co do zasady na wszelkie czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego przy którym działa komornik, skarga przysługuje  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 6 - Maj - 2014

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 maja 2014 roku Kancelaria Radców Prawnych VIS LEGIS otworzyła oddział Kancelarii w Zakopanem. Oddział Kancelarii znajduje się w ścisłym centrum Zakopanego, około 100 metrów od Krupówek.  

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 1 - Kwiecień - 2014

Coraz częściej sprawy związane ze służebnością przesyłu trafiają do sądów, właściciele nieruchomości na których zlokalizowano urządzenia przesyłowe (należące między innymi do zakładów energetycznych) żądają zapłaty za korzystanie z ich nieruchomości. Przedsiębiorcy, korzystający z tych nieruchomości podnoszą, że doszło do zasiedzenia służebności i na tej podstawie odmawiają zapłaty. Co mówią na ten temat przepisy ? Zgodnie z art. 3051 Kodeksu Cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 19 - Luty - 2014

Tak, w pewnych ściśle określonych sytuacjach dłużnik może uchylić się od zaspokojenia swego długu, a nawet będąc pozwanym może żądać od swego wierzyciela zapłaty kosztów zastępstwa procesowego. Podstawową zasadą porządku prawnego jest Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) wyrażająca się w tym, że osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, musi ją wykonać. Ustawodawca jednakże odstępuje od ścisłego stosowania wyżej wskazanej zasady ze względu na „pewność obrotu”, któremu stoi na przeszkodzie „istnienie  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 10 - Luty - 2014

Nowa ustawa o prawach konsumenta ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość w całej Unii Europejskiej. Przewidywany termin wejścia w życie Ustawy to 13 czerwca 2014 r. Termin ten wynika wprost z dyrektywy w sprawie praw konsumenta. Celem nowej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie szerszej  [ Czytaj dalej ]

UTWORZONY PRZEZ Vis Legis W DNIU 20 - Styczeń - 2014

Projekt unijnej dyrektywy 2013/48/UE w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności zapewni dostęp do prawnika na koszt państwa każdemu zatrzymanemu jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem. Zgodnie z art. 4 projektu dyrektywy o tymczasowej ochronie prawnej zatrzymany, podejrzany czy oskarżony jeżeli tylko  [ Czytaj dalej ]